Phân tích sóng Elliott cho tỷ giá EUR/NZD ngày 04/07/2016Sóng tóm tắt:
Không có sự thay đổi trong quan điểm ở đây.
Chúng tôi hy vọng hỗ trợ nhẹ tại 1,5411 sẽ có thể để bảo vệ những điểm đi xuống cho điểm phá vỡ trên 1,5600 xác nhận một sự tăng giá đến 1,5816 để hoàn thành việc chỉnh sửa trong sóng (ii) và thiết lập giai đoạn cho sự suy giảm bốc đồng tiếp theo trong sóng (iii) hướng tới 1,4490.

khuyến nghị giao dịch:
Bán gần 1,5816 và đặt mức dừng của bạn tại 1,5870.


Xem thêm: tại đây