các bác tính cho em cái này với :
quỹ đầu tư của em tên ABC giá trị tài sản ròng ngày 31/12/2013 :20 triệu và có 4 người ủy thác tiền cho em ( em không có tiền tr quỹ) tên A= 3 triệu , B=5 triệu , C=9 triệu , D=3 triệu
- ngày 12/3/2014 em dùng 2 triệu của A mua cổ phiếu( Mã : XYZ) với giá 12k/cp đên ngày 31/`12/2014 giá tăng lên 19k/cp
- Ngày 25/5/2014 em dùng 4tr của B mua cp (Mã: KLM) vs giá 24k và vào ngày 10/7/2014 giá giảm xuống 19k em lại dùng 1tr của A+1tr của B mua thêm đến kết thúc năm 2014 ngày 31/12 giá tăng lên 28k
- Ngày 25/2/2014 em dùng 6tr của C+ 2tr của D mua cổ phiếu (Mã :FGF) vs giá 14k/cp và vào ngày 4/3 giá giảm xuống 10k em lại dùng 2tr của C em thêm nhưng kết thúc năm giá giảm xuống 7k/cp.

Câu hỏi : Vậy tỷ suất lợi nhuận của từng ng trong quỹ ABC là bao nhiêu? Và tỷ suất của quỹ trong năm đó để so sanh vs Vn index là bao nhiêu. Các bác tính toán rõ giúp em
Chú ý : Mã ck không có thực
Em cám ơn