Trích dẫn Gửi bởi dragon999
Bác Ranluc cho em hỏi, HVG kỳ tới đủ điều kiện vào 2 quỹ ETFs chưa?
HVG đã vào DB từ lâu rồi, còn quỹ VNM thì còn chờ duyên số.