Ngày 25.8, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP quản lý quỹ đối tác toàn cầu vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...-doi-tac-toan-cau-bi-phat-227-trieu-dong.aspx