Cổ phiếu leading duy trì mức thấp, thanh khoản toàn thị trường co hẹp về mức âm, những chuyển biến tích cực hơn trong thời kì gần 95% nằm dưới mức trung bình dài hạn....