Trang 25 của 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 1523242526 CuốiCuối
Kết quả 241 đến 250 của 251
 1. #241
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  EOD txt ngay 30.06.2016 & EOD txt ngay 01.07.2016

 2. #242
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  EOD Upto 01.07.2016

 3. #243
  Ngày tham gia
  Mar 2016
  Bài viết
  204
  VC3 (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 06/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 34.0:30.18)

  DIG (Hose)
  Ngày GDKHQ: 07/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 8%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.08:1.0)

  ST8 (Hose)
  Ngày GDKHQ: 07/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 20%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 26.1:20.92)

  THT (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 07/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 80%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.2:7.33)

  MCC (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 07/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 7.5%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.075:1.0)

  DRC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 09/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 30%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 52.0:37.31)

  VIX (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 09/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 5%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 7.7:6.86)

  TAG (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 09/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 50:44.55)

  TRA (Hose)
  Ngày GDKHQ: 10/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 40%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 141.0:100.0)

  DQC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 10/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 75.0:67.27)

  BCG (Hose)
  Ngày GDKHQ: 10/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 8%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.08:1.0)

  MAC (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 10/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.1:1.0)

  NFC (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 10/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 50%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.5:1.0)

  TDH (Hose)
  Ngày GDKHQ: 13/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 15%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.3:12.0)

  TBD (UpCom)
  Ngày GDKHQ: 14/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 45%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 62.5:42.07)

  ONE (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 14/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 12%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.12:1.0)

  S74 (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 14/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 8%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.08:1.0)

  SGN (Upcom)
  Ngày GDKHQ: 14/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 40%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.4:1.0)

  VIP (Hose)
  Ngày GDKHQ: 15/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 7%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.07:1.0)

  FIT (Hose)
  Ngày GDKHQ: 15/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 8%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.08:1.0)

  TV2 (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 15/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 15%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 97.7:84.09)

  DMC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 16/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 30%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.3:1.0)

  FLC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 16/06/2016
  Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 59:20, giá 10,000 đ/CP.
  (Giá thị trường FLC thấp hơn giá phát hành, nên không điều chỉnh data)

  TOP (UpCom)
  Ngày GDKHQ: 16/06/2016
  Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 59:20, giá 10,000 đ/CP.
  (Giá thị trường FLC thấp hơn giá phát hành, nên không điều chỉnh data)

  VQC (UpCom)
  Ngày GDKHQ: 17/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 80%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 33.1:17.83)

  TV3 (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 20/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 57.0:47.08)

  CZC (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 20/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 110%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 2.1:1.0)

  TMS (Hose)
  Ngày GDKHQ: 21/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 15%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 72.5:62.61)

  TPP (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 21/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 24.0:21.09)

  L10 (Hose)
  Ngày GDKHQ: 21/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 3%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.0:14.27)

  DNP (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 22/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 18%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 22%.
  Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 60%, giá 10,000 đ/CP.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 44.9:25.45)

  PAC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 22/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 50%.
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 54.5:35.67)

  SVT (Hose)
  Ngày GDKHQ: 23/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.1:1.0)

  HBC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 23/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 15%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.25:1.0)

  QHD (Hose)
  Ngày GDKHQ: 23/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 30%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.3:1.0)

  TVS (Hose)
  Ngày GDKHQ: 24/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 7%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 3%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.1:1.0)

  LIG (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 24/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 120%, giá 10,000 đ/CP.
  Giá thị trường LIG ngày 23 là 8.3 thấp hơn giá phát hành, nên không điều chỉnh data LIG.

  PSL (UpCom)
  Ngày GDKHQ: 27/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 50%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.5:1.0)

  VIC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 27/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 11%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.11:1.0)

  TC6 (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 27/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 150%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 15.5:5.96)

  IDV (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 28/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 30%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 20%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 59.2:38.13)

  TVD (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 28/06/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 7%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.07:1.0)

  CSM (Hose)
  Ngày GDKHQ: 29/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 40%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 36.4:24.57)

  NNC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 29/06/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 25%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.25:1.0)

  HHG (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 01/07/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 13%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.13:1.0)

  Data Điều chỉnh các mã nêu trên (ngày GDKHQ từ 06.06 đến 01.07.2016)

 4. #244
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Cám ơn Anh @trungnghia rất nhiều !

 5. #245
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  EOD ngày 04.07.2016:

  EOD txt ngày 04.07.2016
  EOD xls ngày 04.07.2016

 6. #246
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  CAP (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 04/07/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 45%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 40%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 83.0:56.07)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh CAP Chia CP Thưởng 40% và Cổ tức bằng tiền 45% (ngày GDKHQ 04.07.2016)


  VE9 (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 04/07/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 8%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.08:1.0)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh VE9 Chia Cổ tức bằng CP 8% (ngày GDKHQ 04.07.2016)


  SD9 (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 04/07/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 12%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.12:1.0)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh SD9 Chia Cổ tức bằng CP 12% (ngày GDKHQ 04.07.2016)

 7. #247
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  EOD ngày 05.07.2016:

  EOD txt ngày 05.07.2016
  EOD xls ngày 05.07.2016

 8. #248
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  365
  EOD ngày 06.07.2016:

  EOD txt ngày 06.07.2016
  EOD xls ngày 06.07.2016

 9. #249
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  6
  ELC (Hose)
  Ngày GDKHQ: 06/07/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.1:1.0)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh ELC Chia Cổ tức bằng CP 10% (ngày GDKHQ 06.07.2016)


  TYA (Hose)
  Ngày GDKHQ: 06/07/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.1:1.0)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh TYA Chia Cổ tức bằng CP 10% (ngày GDKHQ 06.07.2016)


  HTC (Hnx)
  Ngày GDKHQ: 06/07/2016
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 100%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 2.0:1.0)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh HTC Chia CP Thưởng 100% (ngày GDKHQ 06.07.2016)

 10. #250
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0

  EOD ngày 07.07.2016:


  EOD txt ngày 07.07.2016
  EOD xls ngày 07.07.2016

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •