Trang 19 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 9171819
Kết quả 181 đến 190 của 190
 1. #181
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  DBC (Hnx)
  Ngày GDKHQ 06/11/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Quyền mua CP, tỷ lệ 100%, giá 15,000 đ/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 25.0:19.5

  Ngày GDKHQ 04/12/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 20.8:20.3

  Ngày GDKHQ 26/10/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 48.8:47.8

  Ngày GDKHQ 02/12/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 34.9:34.4

  Ngày GDKHQ 13/12/2010
  Quyền mua CP, tỷ lệ 3:2, giá 17,000 đ/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 29.5:24.5

  Ngày GDKHQ 13/01/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 24.0:22.5

  Ngày GDKHQ 16/12/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 15.1:13.1

  Ngày GDKHQ 05/12/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 22.5:21.0

  Ngày GDKHQ 27/12/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 20.4:19.2

  Ngày GDKHQ 15/05/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 2%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 19.4:19.2

  Ngày GDKHQ 21/11/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 29.1:27.6

  Ngày GDKHQ 12/11/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 26.7:26.2

  Ngày GDKHQ 04/03/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.2:1.0

  Data Điều chỉnh DBC các sự kiện từ 18.03.2008


  HSG (Hose)
  Ngày GDKHQ 20/10/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.

  Ngày GDKHQ 27/08/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 45.1:44.1

  Ngày GDKHQ 29/03/2010
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.2:1.0

  Ngày GDKHQ 28/06/2010
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.2:1.0

  Ngày GDKHQ 04/04/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.7:14.2

  Ngày GDKHQ 10/04/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.6:13.1

  Ngày GDKHQ 27/06/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 18.1:17.6

  Ngày GDKHQ 28/09/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 17.9:17.4

  Ngày GDKHQ 26/11/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 18.0:17.5

  Ngày GDKHQ 18/03/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 34.6:33.6

  Ngày GDKHQ 16/05/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 43.5:42.5

  Ngày GDKHQ 27/08/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.7:38.7

  Ngày GDKHQ 22/01/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 45.8:44.8

  Ngày GDKHQ 21/05/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 47.0:46.0

  Ngày GDKHQ 16/03/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 38.0:37.5

  Ngày GDKHQ 15/06/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 42.2:41.2

  Ngày GDKHQ 26/11/2015
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 30%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.3:1.0

  Ngày GDKHQ 14/04/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.0:37.5

  Data Điều chỉnh HSG các sự kiện từ 15.10.2007

 2. #182
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  S55 (Hnx)
  Ngày GDKHQ 21/03/2007
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 115.6:113.6
  Ngày GDKHQ 14/12/2007
  Quyền mua CP, tỷ lệ 128%, giá 10,000 đ/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 220.1:102.15
  Ngày GDKHQ 20/03/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 50.9:49.4
  Ngày GDKHQ 23/07/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 27.8:27.1
  Ngày GDKHQ 09/04/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 24.3:22.3
  Ngày GDKHQ 28/04/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 48.7:46.7
  Ngày GDKHQ 31/08/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 20.5:18.0
  Ngày GDKHQ 18/07/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 21.1:19.1
  Ngày GDKHQ 16/09/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 23.1: 21.1
  Ngày GDKHQ 24/07/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 47:45
  Ngày GDKHQ 13/05/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 100%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 78.5:38.0
  Ngày GDKHQ 22/04/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 38.8:36.8

  Data Điều chỉnh S55 các sự kiện từ 12.12.2006

 3. #183
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bác @trungnghia cho em xin số liệu điều chỉnh của $DVP chia cổ tức ngày 12/5/2016 nhé. Cám ơn

 4. #184
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  DVP (Hose)
  Ngày GDKHQ 23/12/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 42.5:41.0

  Ngày GDKHQ 10/06/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 41.5:40.5

  Ngày GDKHQ 11/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.7:36.7

  Ngày GDKHQ 06/12/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 35.9:33.9

  Ngày GDKHQ 09/05/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.0:38.0

  Ngày GDKHQ 26/11/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 42.0: 40.0

  Ngày GDKHQ 12/04/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 65.5:64.5

  Ngày GDKHQ 07/10/2013
  Thưởng CP, tỷ lệ 100%
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.1:1.0

  Ngày GDKHQ 27/05/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.6:38.6

  Ngày GDKHQ 21/11/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 47.0:45.5

  Ngày GDKHQ 29/05/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 52.0:50.5

  Ngày GDKHQ 20/11/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 67.0:65.0

  Ngày GDKHQ 12/05/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 50%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 75.0:70.0

  Data Điều chỉnh DVP các sự kiện từ 01.12.2009

 5. #185
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  115
  Bác @trungnghia cho em xin số liều điều chỉnh cổ tức 15% của $DPM ngày 23/5/2016 nhé. cám ơn anh.

 6. #186
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi hoanjing
  Bác @trungnghia cho em xin số liều điều chỉnh cổ tức 15% của $DPM ngày 23/5/2016 nhé. cám ơn anh.
  DPM (Hose)
  Ngày GDKHQ 21/04/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 53:52

  Ngày GDKHQ 10/10/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 53.5:52.5

  Ngày GDKHQ 16/12/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 34.4:33.9

  Ngày GDKHQ 14/04/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.6:39.1

  Ngày GDKHQ 05/08/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 48.0:47.3

  Ngày GDKHQ 04/05/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 13%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 33.0:31.7

  Ngày GDKHQ 11/08/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 30:29

  Ngày GDKHQ 06/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 36:35

  Ngày GDKHQ 13/09/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 35.2:34.2

  Ngày GDKHQ 16/05/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 36.1:33.6

  Ngày GDKHQ 12/09/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.2:37.7

  Ngày GDKHQ 03/12/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 34.7:33.7

  Ngày GDKHQ 20/05/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 44.8:42.8

  Ngày GDKHQ 27/09/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 43.2:40.7

  Ngày GDKHQ 16/05/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 33.3:30.8

  Ngày GDKHQ 19/09/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 33.4:31.9

  Ngày GDKHQ 22/05/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.0:29.5

  Ngày GDKHQ 28/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.4:28.9

  Ngày GDKHQ 23/05/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 30.5:29.0

  Data Điều chỉnh DPM các sự kiện từ 05.11.2007 đến 23.05.2016

 7. #187
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Bác @trungnghia cho em xin số liệu điều chỉnh của $TRC chia cổ tức ngày 16/6/2016 nhé. Cám ơn

 8. #188
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Bác Trung Nghĩa và bác Tincholon cho xin dữ liệu điều chỉnh VCG chia cổ tức bằng tiền 7% ngày GDKHQ là 16/6/2016 . Xin cảm ơn các bác !

 9. #189
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bác @trungnghia cho em xin số liệu điều chỉnh của $DCM chia cổ tức 8% ngày 02/6/2016 nhé. Cám ơn

 10. #190
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  TRC (Hose)
  Ngày GDKHQ 23/11/2007
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 129:127.5

  Ngày GDKHQ 11/04/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 62.5:61.0

  Ngày GDKHQ 02/12/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 28.7:26.2

  Ngày GDKHQ 12/03/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 19.5:19.0

  Ngày GDKHQ 28/04/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 70:68

  Ngày GDKHQ 12/01/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 70.0:68.5

  Ngày GDKHQ 17/03/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 56.5:55.0

  Ngày GDKHQ 13/01/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 32.8:31.3

  Ngày GDKHQ 09/05/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 47.6:45.6

  Ngày GDKHQ 03/12/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.8:38.3

  Ngày GDKHQ 24/05/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 50.0:48.0

  Ngày GDKHQ 18/12/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 43.0:41.5

  Ngày GDKHQ 28/05/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 36.9:35.4

  Ngày GDKHQ 14/05/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 27.5:25.0

  Ngày GDKHQ 16/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7.5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 19.7:18.95

  Ngày GDKHQ 16/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7.5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 21.9:21.15

  Data Điều chỉnh TRC các sự kiện từ 24.07.2007  VCG (Hnx)
  Ngày GDKHQ 18/11/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 9%
  Quyền mua CP, tỷ lệ 3.2953:1, giá 20,000 đ/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 18.1:17.85

  Ngày GDKHQ 17/06/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 3%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 36.4:36.1

  Ngày GDKHQ 14/06/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 43.8:42.6

  Ngày GDKHQ 17/08/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%
  Quyền mua CP, tỷ lệ 61.1603%, giá 10,000 đ/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 32.0:23.22

  Ngày GDKHQ 22/11/2011
  Quyền mua CP, tỷ lệ 3:2, giá 10,000 đ/CP
  Giá bình quân VCG thời điểm này 10,000đ/CP (bằng giá phát hành), nên không điều chỉnh giá

  Ngày GDKHQ 28/07/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 4%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.6:13.2

  Ngày GDKHQ 04/06/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.0:13.4

  Ngày GDKHQ 16/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.2:12.5

  Data Điều chỉnh VCG các sự kiện từ 05.09.2008  DCM (Hose)
  Ngày GDKHQ 02/06/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.2:12.4

  Data Điều chỉnh DCM các sự kiện từ 31.03.2015

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •