Trang 17 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 71516171819 CuốiCuối
Kết quả 161 đến 170 của 190
 1. #161
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi trungnghia
  CII (Hose)
  Ngày GDKHQ 09/08/2006
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.0:30.4

  Ngày GDKHQ 05/02/2007
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 83.0:82.4

  Ngày GDKHQ 15/08/2007
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%.
  Quyền mua CP, tỷ lệ 25%, giá 34,600 đ/CP.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 69.0:60.36

  Ngày GDKHQ 25/01/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 52.0:51.2

  Ngày GDKHQ 05/09/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 9%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 38.9:38.0

  Ngày GDKHQ 23/02/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 9%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 19.9:19.0

  Ngày GDKHQ 24/08/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 49.0:48.0

  Ngày GDKHQ 14/01/2010
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 50%.
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 62.0:40.67

  Ngày GDKHQ 10/12/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 35.4:34.4

  Ngày GDKHQ 25/02/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 37.5:36.7

  Ngày GDKHQ 07/05/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 18%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 43.0:41.2

  Ngày GDKHQ 24/08/2012
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 50%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.5:1.0

  Ngày GDKHQ 14/11/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 25.0:24.2

  Ngày GDKHQ 18/09/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 4%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.8:16.4

  Ngày GDKHQ 02/01/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 19.3:18.1

  Ngày GDKHQ 12/02/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 18.6:17.4

  Ngày GDKHQ 14/09/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 23.4:22.4

  Ngày GDKHQ 03/11/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 24.2:23.4

  Data Điều chỉnh CII các sự kiện từ 24.01.2005
  E cảm ơn bác nhiều !

 2. #162
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bác @trungnghia giúp dữ liệu điều chỉnh của CSM, SRC với nhé!
  CSM ngày 7/12/2015: 15% bằng tiền
  SRC ngày 8/12/2015: 15% bằng tiền

 3. #163
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  CSM (Hose)
  Ngày GDKHQ 29/12/2009
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 20%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.3:1.0

  Ngày GDKHQ 11/06/2010
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 30%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.3:1.0

  Ngày GDKHQ 27/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.5:12.5

  Ngày GDKHQ 26/03/2012
  Quyền mua CP, tỷ lệ 4,225:1, giá 10,000 đồng/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.8:13.07

  Ngày GDKHQ 17/09/2012
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.12:1.0

  Ngày GDKHQ 17/07/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 41.7:34.96

  Ngày GDKHQ 12/06/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 23%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.6:38.3

  Ngày GDKHQ 22/07/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.3:34.36

  Ngày GDKHQ 07/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 27.1:25.6

  Data Điều chỉnh CSM các sự kiện từ 11.08.2009  SRC (Hose)
  Ngày GDKHQ 08/02/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 62.5:61.3

  Ngày GDKHQ 07/05/2010
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 18.917%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 31.083%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.5:1.0

  Ngày GDKHQ 23/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 19.5:18.0

  Ngày GDKHQ 18/07/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.7:16.2

  Ngày GDKHQ 23/05/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12.5%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 12.5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 22.4:18.8

  Ngày GDKHQ 03/06/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 22.2:20.2

  Ngày GDKHQ 08/06/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 27.9:24.0

  Ngày GDKHQ 08/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 37.9:36.4

  Data Điều chỉnh SRC các sự kiện từ 07.10.2009

 4. #164
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  NTL (Hose)
  Ngày GDKHQ 19/05/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 100%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 2:1

  Ngày GDKHQ 13/04/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 41.6:39.1

  Ngày GDKHQ 02/12/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 151:148

  Ngày GDKHQ 14/05/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 100%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 2:1

  Ngày GDKHQ 21/12/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 69:66

  Ngày GDKHQ 30/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 100%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 2:1

  Ngày GDKHQ 11/11/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 18.7:16.2

  Ngày GDKHQ 16/12/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 15.6:14.6

  Ngày GDKHQ 03/12/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.1:15.1

  Ngày GDKHQ 10/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.1:13.1

  Data Điều chỉnh NTL các sự kiện từ 21.12.2007

 5. #165
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bác @trungnghia cho em xin số liệu chia cổ tức 5% tiền của $HCM ngày 22/12/2015 nhé. Thanks

 6. #166
  Ngày tham gia
  Mar 2016
  Bài viết
  0
  HCM (Hose)
  Ngày GDKHQ 29/12/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 50%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 76:50.

  Ngày GDKHQ 31/05/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 54:53.

  Ngày GDKHQ 02/12/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 29.9:28.9

  Ngày GDKHQ 14/06/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 20.8:20.1

  Ngày GDKHQ 22/08/2011
  Quyền mua CP, tỷ lệ 3:2, giá 10,000 đồng/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 17.9:14.74
  Ngày GDKHQ 20/12/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 15.7:14.7

  Ngày GDKHQ 06/06/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 21.3:20.7

  Ngày GDKHQ 08/10/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 18.2:17.7

  Ngày GDKHQ 14/05/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 22.0:20.5

  Ngày GDKHQ 26/08/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 22.5:22.0

  Ngày GDKHQ 25/10/2013
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 25%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.25:1.0

  Ngày GDKHQ 06/05/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 30.8:29.6

  Ngày GDKHQ 06/01/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.3:30.8

  Ngày GDKHQ 06/05/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 16%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 30.3:28.7

  Ngày GDKHQ 22/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.7:31.2

  Data Điều chỉnh HCM các sự kiện từ 19.05.2009

 7. #167
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Bác @Trung nghia cho em xin số liệu điều chỉnh cổ tức tiền mặt 6% ngày 21/9/2015 của $BST nhé. Thanks.

 8. #168
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Cho em xin số liệu của $ABT chia 16% ngày 28/10/2015 luôn nhé. Cám ơn bác @trungnghia

 9. #169
  Ngày tham gia
  Mar 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi hoanjing
  Cho em xin số liệu của $ABT chia 16% ngày 28/10/2015 luôn nhé. Cám ơn bác @trungnghia
  Anh tìm lại bài hướng dẫn chỉnh data cổ tức tiền của em rồi tự làm cho chủ động .

 10. #170
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  Bác @Trung nghia cho em xin số liệu điều chỉnh cổ tức tiền mặt 25% ngày 28/12/2015 của $DPM nhé. Thanks.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •