Trang 18 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819 CuốiCuối
Kết quả 171 đến 180 của 190
 1. #171
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  ABT (Hose)
  Ngày GDKHQ 28/05/2007
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.2:1.0

  Ngày GDKHQ 16/08/2007
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 103:102.3

  Ngày GDKHQ 10/01/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 21%
  Quyền mua CP, tỷ lệ 10%, giá 45,000đ/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 87:81.27

  Ngày GDKHQ 05/05/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 46.1:44.6

  Ngày GDKHQ 13/08/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 37.8:36.3

  Ngày GDKHQ 08/12/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 24.6:23.6

  Ngày GDKHQ 08/12/2009
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.4:1.0

  Ngày GDKHQ 20/01/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 59.5:57.5

  Ngày GDKHQ 21/10/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 54:43.33

  Ngày GDKHQ 25/01/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 42.9:39.9

  Ngày GDKHQ 27/04/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40:38.5

  Ngày GDKHQ 11/08/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.8:38.3

  Ngày GDKHQ 27/10/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39:37.5

  Ngày GDKHQ 30/01/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 38.6:37.1

  Ngày GDKHQ 25/04/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 38.7:37.2

  Ngày GDKHQ 01/08/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 41.4:38.4

  Ngày GDKHQ 01/11/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.8:38.3

  Ngày GDKHQ 23/07/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 42:39

  Ngày GDKHQ 24/10/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 38.5:37.0

  Ngày GDKHQ 23/01/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 42.5:41.0

  Ngày GDKHQ 18/04/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 52.5:51.0

  Ngày GDKHQ 25/07/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 50.5:49.0

  Ngày GDKHQ 23/10/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 53.0:51.5

  Ngày GDKHQ 27/01/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 54.5:53.0

  Ngày GDKHQ 09/04/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 54.0:52.5

  Ngày GDKHQ 28/07/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 56.5:55

  Ngày GDKHQ 28/10/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 56.0:54.5

  Data Điều chỉnh ABT các sự kiện từ 24.01.2005


  DPM (Hose)
  Ngày GDKHQ 21/04/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 53:52

  Ngày GDKHQ 10/10/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 53.5:52.5

  Ngày GDKHQ 16/12/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 34.4:33.9

  Ngày GDKHQ 14/04/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.6:39.1

  Ngày GDKHQ 05/08/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 48.0:47.3

  Ngày GDKHQ 04/05/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 13%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 33.0:31.7

  Ngày GDKHQ 11/08/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 30:29

  Ngày GDKHQ 06/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 36:35

  Ngày GDKHQ 13/09/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 35.2:34.2

  Ngày GDKHQ 16/05/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 36.1:33.6

  Ngày GDKHQ 12/09/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 39.2:37.7

  Ngày GDKHQ 03/12/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 34.7:33.7

  Ngày GDKHQ 20/05/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 44.8:42.8

  Ngày GDKHQ 27/09/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 43.2:40.7

  Ngày GDKHQ 16/05/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 33.3:30.8

  Ngày GDKHQ 19/09/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 33.4:31.9

  Ngày GDKHQ 22/05/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.0:29.5

  Ngày GDKHQ 28/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.4:28.9

  Data Điều chỉnh DPM các sự kiện từ 05.11.2007


  BST (Hnx)
  Ngày GDKHQ 12/01/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.5:15.3

  Ngày GDKHQ 19/08/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.0:13.4

  Ngày GDKHQ 29/12/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.5:13.9

  Ngày GDKHQ 06/08/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.2:12.6

  Ngày GDKHQ 25/01/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 10.2:9.6

  Ngày GDKHQ 05/08/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 6.0:5.4

  Ngày GDKHQ 21/12/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 5.6:5.0

  Ngày GDKHQ 21/09/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 8.3:7.7

  Ngày GDKHQ 22/01/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 9%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 8.2:7.3

  Ngày GDKHQ 24/09/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 10.4:9.8

  Ngày GDKHQ 14/01/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 9%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 12.2:11.3

  Ngày GDKHQ 17/09/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.4:12.9

  Ngày GDKHQ 30/12/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 9%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.5:12.6

  Ngày GDKHQ 21/09/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.2:12.6

  Data Điều chỉnh BST các sự kiện từ 18.12.2008

 2. #172
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  QBS (Hose)
  Ngày GDKHQ 05/10/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Quyền mua CP, tỷ lệ 85%, giá 10,000 đ/CP
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ, 15%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 12.0:10.0)

  Ngày GDKHQ 28/01/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 7.8:7.3)

  Data Điều chỉnh QBS các sự kiện từ 13.11.2014

 3. #173
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bác @Trung nghia cho em xin số liệu điều chỉnh cổ tức tiền mặt 5% ngày 18/2/2016 của $TCM nhé. Thanks.

 4. #174
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi hoanjing
  Bác @Trung nghia cho em xin số liệu điều chỉnh cổ tức tiền mặt 5% ngày 18/2/2016 của $TCM nhé. Thanks.
  Bacs @trungnghia đâu rùi nhỉ?

 5. #175
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  TCM (Hose)
  Ngày GDKHQ 12/03/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.7:40

  Ngày GDKHQ 10/06/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.5:13.8

  Ngày GDKHQ 08/10/2008
  Quyền mua CP, tỷ lệ 3:2, giá 10,000 đ/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 12.5:11.5

  Ngày GDKHQ 16/07/2009
  Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.12:1.0

  Ngày GDKHQ 22/02/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.2:15.7

  Ngày GDKHQ 02/12/2010
  Thưởng CP, tỷ lệ 3%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.03:1.0

  Ngày GDKHQ 04/04/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.9:16.1

  Ngày GDKHQ 14/12/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 10.6:9.9

  Ngày GDKHQ 12/06/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 10.6:9.8

  Ngày GDKHQ 10/12/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 6.8:6.1

  Ngày GDKHQ 19/07/2013
  Thưởng CP, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.1:1.0

  Ngày GDKHQ 23/04/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 28.6:27.6

  Ngày GDKHQ 18/12/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 32.3:31.7

  Ngày GDKHQ 02/06/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 31.1:30.5

  Ngày GDKHQ 18/02/2016
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 28.3:27.8

  Data Điều chỉnh TCM các sự kiện từ 15.10.2007

 6. #176
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bác Nghĩa cho em xin dữ liệu điều chỉnh của NTW cái ạ

 7. #177
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Đã có data điều chỉnh của NTW ở bên đây: http://***********/index.php?threads/só-liẹu-cuói-ngày-2016.165712/#post-352562

 8. #178
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Thanks bác

 9. #179
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi trungnghia
  Đã có data điều chỉnh của NTW ở bên đây: <a href="http://***********/index.php?threads/só-liẹu-cuói-ngày-2016.165712 <a href=" ashtags/post"="" class="hashtag OverlayTrigger">#post-352562" class="autoLinks" target="_blank">http://***********/index.php?threads/só-liẹu-cuói-ngày-2016.165712 #post-352562</a>
  anh cho em xin file điều chỉnh của DBC với

 10. #180
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Anh @trungnghia cho em xin data điều chỉnh chia cổ tức tiền mặt của $HSG nhé. Cám ơn.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •