Em xin dữ liệu giao dịch khối ngoại từ 2007-2014 để làm để tài...Anh/Chị share cho Em với nhé. Cám ơn các Anh Chị