Cho em xin báo cáo mới nhất của ngành sau với ạ:

7.Freight Transport
17.Shipping

Em cảm ơn ạ.