Các link không còn download được nữa. Nhở chủ topic hoặc anh chị nào còn có những tài liệu này có thể share cho mình được không ?