Chào các bạn,

Mình là newbie, mới sử dụng Amibroker gần đây, giờ tập viết code.

Mình thầy các code mẫu hay sử dụng hàm Prinf() , mình thấy hàm này để xuất ra 1 thông báo. Nhưng tìm hoài chả thấy nó thông báo ra chỗ nào. Có ai chỉ giúp mình không ?

Cảm ơn