Trích dẫn Gửi bởi edogawaconan
ko ai xuất bản sách " Vfer nghĩ gì ngoài chứng khoán ah"
Bản thân tên VF nếu nghĩ xa xôi đi một chút cũng hiểu là Vfer đang nghĩ gì mà các bác, đâu cần phải bàn