Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Sách: Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của WB

  Đợt vừa rồi mình tìm sách về cách đọc báo cáo tài chính, và tìm thấy cuốn Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của WB. Mặc dù trước đây cũng đã từng học qua môn Quản trị KD, cũng đã phải đọc và làm bài tập phân tích BCTC, tuy nhiên giờ áp dụng thực tế cần phân tích để đưa ra quyết định xuống tiền mới thấy thực sự không dễ dàng.

  Mình tìm thấy một số nội dung khá thú vị trong cuốn sách nêu trên nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Bạn nào quan tâm sâu hơn thì nên tìm đọc (mình đọc ebook mua trên ứng dụng KOMO).


  [IMG]data/attachments/40/40349-095f1f6bb0fbdae5dbc130bb00fa5eb8.jpg[/IMG]

  Sách đưa ra khái niệm công ty ngoại hạng, là công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Mục đích của cuốn sách:
  • Làm thế nào để nhận diện được một công ty ngoại hạng có lợi thế cạnh tranh bền vững?
  • Làm thế nào định giá một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững
  WB cho rằng "sự bền vững" của lợi thế cạnh tranh là nguồn gốc của sự giàu có. Khi đọc BCTC ông luôn tìm sự nhất quán trong sản phẩm, nhất quán trong lợi nhuận. Bởi ông cho rằng nhất quán trong SP giúp công ty không phải chi tiền cho nghiên cứu, tìm sản phẩm mới, không phải đầu tư thiết bị nhà xưởng mới ... Sự nhất quán cần biểu hiện cả trong sự tăng trưởng lợi nhuận nữa.

  Báo cáo tài chính có 3 loại, có lẽ hầu hết mọi người đều đã biết: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mình sẽ đi qua từng loại báo cáo với các điểm nhấn mà WB quan tâm để nhận diện "Công ty ngoại hạng có lợi thế cạnh tranh bền vững".

  1. Báo cáo hoạt động kinh doanh:
  • Giá vốn bán hàng: Càng thấp càng tốt
  • Tỷ suất lợi nhuận (LN gộp/Tổng doanh thu): Càng cao càng tốt, thường trên 40% là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững
  • Chi phí hoạt động KD (chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN ...): càng thấp càng tốt, chi phí này dưới 30% lợi nhuận gộp thì tốt, 30-80% chấp nhận được, tuy nhiên cần phải lưu ý rằng chi phí này phụ thuộc nhiều vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp, nhưng phải nhất quán.
  • Chi phí nghiên cứu phát triển: càng ít càng tốt.
  • Chi phí khấu hao: các công ty có lợi thế cạnh tranh có tỷ lệ chi phí khấu hao/LN gộp thấp hơn các công ty không có lợi thế cạnh tranh ( Ví dụ công ty tốt: Coca-Cola tỷ lệ này khoảng 6%, P&G: 8%, trái lại công ty GM có tỷ lệ chi phí khấu hao/LN gộp từ 22-57%)
  • Chi phí lãi vay: Tỷ lệ chi phí lãi vay trên LN gộp càng thấp càng tốt, ví dụ Coca hay P&G chỉ khoảng 6-8%
  • Lợi nhuận trước thuế/ LN thuần: Ai cũng biết nó quan trọng thế nào rồi. Tuy nhiên không nên nhìn vào con số của 1 năm mà nhìn nhiều năm để thấy sự nhất quán trong xu hướng
  • Tỷ lệ LN thuần/Tổng doanh thu: thường công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững có tỷ lệ này cao hơn các công ty khác
  • EPS: Cần sự ổn định và nhất quán
  2. Bảng cân đối kế toán
  • Tóm lược bảng cân đối KT gồm 2 phần:
  - Phần 1: Tài sản gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, đất đai, nhà xưởng, thiết bị
  - Phần 2: Nợ và vốn chủ sở hữu. Nợ thì có nợ ngắn hạn (trong vòng 1 năm) dùng để bù đắp cho các khoản Tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, tồn kho, chi phí trả trước. Nợ dài hạn bao gồm các khoản nợ đến hạn trong 1 năm hoặc lâu hơn và tiền nợ với các nhà cung cấp hàng hóa, tiền chưa trả, tiền vay ngân hàng …
  • Tiền mặt: Một thông tin quan trọng, sách mô tả rất chi tiết, ở đây mình chỉ tóm lược: có nhiều tiền mặt sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn. Nhiều tiền và ít nợ, lại không có đợt bán cổ phần mới, hoặc thanh lý tài sản, lịch sử lợi nhuận nhất quán thì doanh nghiệp đó đang có lợi thế cạnh tranh tuyệt vời.
  • Hàng tồn kho: DN có lợi thế cạnh tranh khi có lượng hàng tồn kho và lợi nhuận thuần tăng đều
  • Tài sản lưu động/Hệ số thanh toán hiện hành: hệ số thanh toán hiện hành = tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn, nó cho biết liệu công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn không? Nếu chỉ số này >1 thì tốt. Tuy nhiên thực tế những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững lại có hệ số này <1, do khả năng tạo lợi nhuận của họ quá tốt nên họ dễ dàng trang trải các khoản nợ.
  • Đất đai, nhà xưởng, thiết bị: càng ít càng tốt. Tốt nhất là không có.
  • Các khoản đầu tư dài hạn : một trong những bí mật thành công của WB. Ông cho rằng mục này cho biết quan điểm đầu tư của bộ máy quản lý cấp cao, họ có đầu tư vào các doanh nghiệp khác có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không?
  • Nợ dài hạn : Các công ty có tài chính vững mạnh không có nhiều khoản này
  • Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu : Công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ dùng khả năng tạo lợi nhuận để tài trợ hoạt động kinh doanh và sẽ thể hiện mức vốn chủ sở hữu cao hơn, mức tổng nợ thấp hơn (hệ số <1), các công ty mà WB đầu tư : Coca Cola, P&G, Wrigley đều có hệ số này <0.7
  • Lợi nhuận chưa phân phối : Chỉ số quan trọng đánh giá doanh nghiệp. Quan điểm của WB là giữ lại 100% lãi thuần để tăng vốn chủ sở hữu. Nếu lợi nhuận chưa phân phối không tăng hàng năm thì tài sản ròng cũng không tăng  có vẻ công ty không giúp ta trở thành tỷ phú trong tương lai.
  • Cổ phiếu quỹ : Một trong những đặc điểm nổi bật của công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững là sự hiện diện của cổ phiếu quỹ trên bảng cân đối kế toán.
  • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE)= lãi thuần/vốn chủ sở hữu : Các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thường có hệ số này cao, ví dụ Coca Cola : 30%, Wrigley 24%, Pepsi 34%
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 phần :
  + Dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh : Thu nhập ròng, khấu hao, phân bổ (lượng tiền mặt đã mất đi từ nhiều năm trước)
  + Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
  + Dòng tiền từ hoạt động tài chính
  - Chi phí vốn (được ghi nhận trong mục hoạt động đầu tư), ví dụ đất đai nhà xưởng, phương tiện sản xuất và thường được khấu hao hàng năm. Thông thường những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững sử dụng 1 tỷ lệ nhỏ lợi nhuận dành cho chi phí vốn để tiếp tục hoạt động. Sách lấy ví dụ trong 1 khoảng thời gian dài Coca Cola tạo ra 20$/1 cổ phiếu, nhưng chỉ dùng 4$/1 cp chi phí vốn.
  + Theo dữ liệu quá khứ các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững đã sử dụng phần lợi nhuận thuần để chi cho chi phí vốn ít hơn nhiều. Ví dụ hàng năm Wrigley sử dụng 49% lợi nhuận thuần cho chi phí vốn, P&G : 28%, Pepsico 36%, Coca Cola 19%, Moody’s 5%
  + WB khám phá ra rằng nếu 1 công ty từ trước đến nay đang sử dụng 50% lợi nhuận thuần hàng năm hoặc ít hơn cho chi phí vốn thì đó là một nơi tố có thể kiếm lợi thế cạnh tranh bền vững, còn nếu dưới 25% thì càng có nhiều khả năng là công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc.
  - Mua CP quỹ : Các công ty có lợi thế cạnh tranh thường có nhiều lợi nhuận và 1 trong những cách sử dụng tốt (tránh thuế khi trả cổ tức) là mua CP quỹ. Cách này giúp tăng lợi ích cổ đông và tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu giúp giá CP tăng.

  Sách còn một số nội dung nữa, nhưng trên đây là những phần chính của sách.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  119
  Trích dẫn Gửi bởi hoainam82
  Đợt vừa rồi mình tìm sách về cách đọc báo cáo tài chính, và tìm thấy cuốn Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của WB. Mặc dù trước đây cũng đã từng học qua môn Quản trị KD, cũng đã phải đọc và làm bài tập phân tích BCTC, tuy nhiên giờ áp dụng thực tế cần phân tích để đưa ra quyết định xuống tiền mới thấy thực sự không dễ dàng.

  Mình tìm thấy một số nội dung khá thú vị trong cuốn sách nêu trên nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Bạn nào quan tâm sâu hơn thì nên tìm đọc (mình đọc ebook mua trên ứng dụng KOMO).


  View attachment 40221

  Sách đưa ra khái niệm công ty ngoại hạng, là công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Mục đích của cuốn sách:
  • Làm thế nào để nhận diện được một công ty ngoại hạng có lợi thế cạnh tranh bền vững?
  • Làm thế nào định giá một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững
  WB cho rằng "sự bền vững" của lợi thế cạnh tranh là nguồn gốc của sự giàu có. Khi đọc BCTC ông luôn tìm sự nhất quán trong sản phẩm, nhất quán trong lợi nhuận. Bởi ông cho rằng nhất quán trong SP giúp công ty không phải chi tiền cho nghiên cứu, tìm sản phẩm mới, không phải đầu tư thiết bị nhà xưởng mới ... Sự nhất quán cần biểu hiện cả trong sự tăng trưởng lợi nhuận nữa.

  Báo cáo tài chính có 3 loại, có lẽ hầu hết mọi người đều đã biết: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mình sẽ đi qua từng loại báo cáo với các điểm nhấn mà WB quan tâm để nhận diện "Công ty ngoại hạng có lợi thế cạnh tranh bền vững".

  1. Báo cáo hoạt động kinh doanh:
  • Giá vốn bán hàng: Càng thấp càng tốt
  • Tỷ suất lợi nhuận (LN gộp/Tổng doanh thu): Càng cao càng tốt, thường trên 40% là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững
  • Chi phí hoạt động KD (chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN ...): càng thấp càng tốt, chi phí này dưới 30% lợi nhuận gộp thì tốt, 30-80% chấp nhận được, tuy nhiên cần phải lưu ý rằng chi phí này phụ thuộc nhiều vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp, nhưng phải nhất quán.
  • Chi phí nghiên cứu phát triển: càng ít càng tốt.
  • Chi phí khấu hao: các công ty có lợi thế cạnh tranh có tỷ lệ chi phí khấu hao/LN gộp thấp hơn các công ty không có lợi thế cạnh tranh ( Ví dụ công ty tốt: Coca-Cola tỷ lệ này khoảng 6%, P&G: 8%, trái lại công ty GM có tỷ lệ chi phí khấu hao/LN gộp từ 22-57%)
  • Chi phí lãi vay: Tỷ lệ chi phí lãi vay trên LN gộp càng thấp càng tốt, ví dụ Coca hay P&G chỉ khoảng 6-8%
  • Lợi nhuận trước thuế/ LN thuần: Ai cũng biết nó quan trọng thế nào rồi. Tuy nhiên không nên nhìn vào con số của 1 năm mà nhìn nhiều năm để thấy sự nhất quán trong xu hướng
  • Tỷ lệ LN thuần/Tổng doanh thu: thường công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững có tỷ lệ này cao hơn các công ty khác
  • EPS: Cần sự ổn định và nhất quán
  2. Bảng cân đối kế toán
  • Tóm lược bảng cân đối KT gồm 2 phần:
  - Phần 1: Tài sản gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, đất đai, nhà xưởng, thiết bị
  - Phần 2: Nợ và vốn chủ sở hữu. Nợ thì có nợ ngắn hạn (trong vòng 1 năm) dùng để bù đắp cho các khoản Tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, tồn kho, chi phí trả trước. Nợ dài hạn bao gồm các khoản nợ đến hạn trong 1 năm hoặc lâu hơn và tiền nợ với các nhà cung cấp hàng hóa, tiền chưa trả, tiền vay ngân hàng …
  • Tiền mặt: Một thông tin quan trọng, sách mô tả rất chi tiết, ở đây mình chỉ tóm lược: có nhiều tiền mặt sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn. Nhiều tiền và ít nợ, lại không có đợt bán cổ phần mới, hoặc thanh lý tài sản, lịch sử lợi nhuận nhất quán thì doanh nghiệp đó đang có lợi thế cạnh tranh tuyệt vời.
  • Hàng tồn kho: DN có lợi thế cạnh tranh khi có lượng hàng tồn kho và lợi nhuận thuần tăng đều
  • Tài sản lưu động/Hệ số thanh toán hiện hành: hệ số thanh toán hiện hành = tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn, nó cho biết liệu công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn không? Nếu chỉ số này >1 thì tốt. Tuy nhiên thực tế những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững lại có hệ số này <1, do khả năng tạo lợi nhuận của họ quá tốt nên họ dễ dàng trang trải các khoản nợ.
  • Đất đai, nhà xưởng, thiết bị: càng ít càng tốt. Tốt nhất là không có.
  • Các khoản đầu tư dài hạn : một trong những bí mật thành công của WB. Ông cho rằng mục này cho biết quan điểm đầu tư của bộ máy quản lý cấp cao, họ có đầu tư vào các doanh nghiệp khác có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không?
  • Nợ dài hạn : Các công ty có tài chính vững mạnh không có nhiều khoản này
  • Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu : Công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ dùng khả năng tạo lợi nhuận để tài trợ hoạt động kinh doanh và sẽ thể hiện mức vốn chủ sở hữu cao hơn, mức tổng nợ thấp hơn (hệ số <1), các công ty mà WB đầu tư : Coca Cola, P&G, Wrigley đều có hệ số này <0.7
  • Lợi nhuận chưa phân phối : Chỉ số quan trọng đánh giá doanh nghiệp. Quan điểm của WB là giữ lại 100% lãi thuần để tăng vốn chủ sở hữu. Nếu lợi nhuận chưa phân phối không tăng hàng năm thì tài sản ròng cũng không tăng  có vẻ công ty không giúp ta trở thành tỷ phú trong tương lai.
  • Cổ phiếu quỹ : Một trong những đặc điểm nổi bật của công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững là sự hiện diện của cổ phiếu quỹ trên bảng cân đối kế toán.
  • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE)= lãi thuần/vốn chủ sở hữu : Các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thường có hệ số này cao, ví dụ Coca Cola : 30%, Wrigley 24%, Pepsi 34%
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 phần :
  + Dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh : Thu nhập ròng, khấu hao, phân bổ (lượng tiền mặt đã mất đi từ nhiều năm trước)
  + Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
  + Dòng tiền từ hoạt động tài chính
  - Chi phí vốn (được ghi nhận trong mục hoạt động đầu tư), ví dụ đất đai nhà xưởng, phương tiện sản xuất và thường được khấu hao hàng năm. Thông thường những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững sử dụng 1 tỷ lệ nhỏ lợi nhuận dành cho chi phí vốn để tiếp tục hoạt động. Sách lấy ví dụ trong 1 khoảng thời gian dài Coca Cola tạo ra 20$/1 cổ phiếu, nhưng chỉ dùng 4$/1 cp chi phí vốn.
  + Theo dữ liệu quá khứ các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững đã sử dụng phần lợi nhuận thuần để chi cho chi phí vốn ít hơn nhiều. Ví dụ hàng năm Wrigley sử dụng 49% lợi nhuận thuần cho chi phí vốn, P&G : 28%, Pepsico 36%, Coca Cola 19%, Moody’s 5%
  + WB khám phá ra rằng nếu 1 công ty từ trước đến nay đang sử dụng 50% lợi nhuận thuần hàng năm hoặc ít hơn cho chi phí vốn thì đó là một nơi tố có thể kiếm lợi thế cạnh tranh bền vững, còn nếu dưới 25% thì càng có nhiều khả năng là công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc.
  - Mua CP quỹ : Các công ty có lợi thế cạnh tranh thường có nhiều lợi nhuận và 1 trong những cách sử dụng tốt (tránh thuế khi trả cổ tức) là mua CP quỹ. Cách này giúp tăng lợi ích cổ đông và tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu giúp giá CP tăng.

  Sách còn một số nội dung nữa, nhưng trên đây là những phần chính của sách.
  Bạn có thể share ebook được không?

 3. #3
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi khung_bo
  Bạn có thể share ebook được không?
  Bạn có thể đọc trên này: http://komo.vn/bao-cao-tai-chinh-duoi-goc-nhin-cua-warren-buffett-p25.html#
  mua ebook chỉ 22k, hoặc thuê sách 2k/ngày.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi khung_bo
  Bạn có thể share ebook được không?
  Bạn vào libgen.net mà tìm, có nguyên bản tiếng Anh.

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi hoainam82
  Bạn có thể đọc trên này: <a href="http://komo.vn/bao-cao-tai-chinh-duoi-goc-nhin-cua-warren-buffett-p25.html#" class="autoLinks" target="_blank">http://komo.vn/bao-cao-tai-chinh-duoi-goc-nhin-cua-warren-buffett-p25.html#</a>
  mua ebook chỉ 22k, hoặc thuê sách 2k/ngày.
  Mình đọc rồi, nhìn chung là chỉ xoay quanh các ratio thôi. Không soi rộng ra hơn, ví dụ không đi sâu phân tích 1 công ty cụ thể trong danh mục của WB nhỉ.

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Warren Bufett không viết sách, những sách về ông điều được viết bởi những người hâm mộ ông nên phần nhiều mang ý kiến chủ quan của tác giả. Để hiểu về ông cũng như phương pháp của ông bạn nên đọc các bức thư mà ông viết gửi cho cổ đông hàng năm (được tổng hợp và bán trên Amazon). Để hiểu cuộc đời và sự nghiệp của ông chúng ta có thể đọc quyển "hòn tuyết lăn".
  Rất vui được làm quen với các bạn đầu tư giá trị

 7. #7
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi khung_bo
  Mình đọc rồi, nhìn chung là chỉ xoay quanh các ratio thôi. Không soi rộng ra hơn, ví dụ không đi sâu phân tích 1 công ty cụ thể trong danh mục của WB nhỉ.
  Đúng là không rộng, nhưng được cái sâu. Thực tế không nhiều sách của các nhà đầu tư lão luyện phân tích sâu như thế này.

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trong 3 loại này mình thích nhất xem lưu chuyển tiền tệ > BC HĐKD = BCĐKT.


  Sent from my iPad using Tapatalk

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  cám ơn bác, bookmark thêm đc cuốn hay

 10. #10
  Ngày tham gia
  Dec 2016
  Bài viết
  4
  bài viết dài quá, thông tin khá bổ ích, một ngày nào đó mình muốn được như Warren Bufett

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •