em đang nghiên cứu thi CMT level 1 kì này, bác nào có sách CMT Level I 2016: An Introduction to Technical Analysis có thể cho em share cùng được không?

Many thanks!