cách quản lý vốn của em.
- chia làm 3 phần bằng nhau

- các cổ phiếu em mua trong khoảng 1x đến 2x .mua cùng 1 size cố định ( 5000)( để risk trong các lần mua bán không thay đổi )
+ stoploss 1-3 line

- nếu như trading trong khoảng 1x đến 2x thì giá vốn và risk sẽ không có gì phải nói.nhưng khi em thấy cơ hội ở các leader bluechip , như vnm , bvh ,vcs thì không thể mua cùng size (5000) và tỉ lệ stoploss cũng bị thay đổi.

khi sảy ra thua lỗ ở các leader này sẽ thay đổi rất nhiều tài khoản, xin các anh chị cho thêm kinh nghiệm về vấn đề này ạ,