Mình muốn nhượng lại 1 suất học Financial Modeling tại AFTC khai giảng vào 03.07.2015 tới cho bạn nào có nhu cầu. Mình đã đóng học phí khoá học 4.8 triệu đồng (được giảm 5% do đóng sớm), nhưng do bận việc cá nhân nên mình không học được. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ mình nhé! (SĐT: 0165 346 8935)
Thông tin khoá học các bạn xem tại đây: www.aftc.com.vn/Financialmodeling/
Xin cảm ơn!