Mình được biết, vào thứ 5, ngày 24/04/2014, FTMS Hà Nội có tổ chức chương trình tìm hiểu về CFA và cơ hội nghề nghiệp phát triển của CFA với thị trường tài chính Việt Nam.

Hội thảo diễn ra lúc 17h45 tại hội trường D201 - ĐH ngoại thương. Có VFpers nào từ Ngoại Thương thì nhớ lưu ý nhé!

Diễn giả có bác Đặng Quốc Hiệp ở BNP Paribas, bác này Pass 3 Levels của CFA lâu lắm rồi (1 trong những người pass CFA khá sớm tại Việt Nam). Ngày trước bác ấy dẫn chương trình đường lên đỉnh Olimpia đó!

Topic học miễn phí là Equity - Cổ Phiếu!

Link đăng ký nhé, cả nhà http://www.ftmsglobal.edu.vn/hoc-thu-topic-equity-co-phieu-chuong-trinh-cfa