Tôi hiện là giám đốc công ty Start-up khoảng 20 nhân viên. Hiện tại đang muốn làm thẻ ngân hàng cho nhân viên mình. Không biết có ngân hàng nào miễn phí cung cấp thẻ cho các công ty không?