tin tpp sẽ ra trong vài ngày tới, dự là tin tốt các bác nhé!