thấy mọi người thi tích cực quá mà em nhìn cũng thèm, hì hì! em cũng đưa cháu sơri nhà em đi thi cùng các bạn cho cháu nó mở rộng tầm nhìn! mong các phụ huynh sẽ giúp đỡ thêm cho cháu sơri !
phương pháp đầu tư của em là: "mua cổ phiếu tốt tại mức gia chấp nhân được và chỉ có cổ phiếu tốt mà thôi"
---> mua: khi đáp ứng đủ yêu cầu mua
bán: khi thấy mình sai.
em sẽ cập nhật sớm tài khoản của mình lên!