hôm nay, sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (hose) vừa công bố top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới quý iv và năm 2013

bảy công ty chứng khoán (ctck) dẫn đầu quý iii (2013) đã tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý iv và cũng dẫn đầu thị phần cả năm 2013.[img]data/attachments/32/32321-8f6351f3557cc5ef77e905e08b4966f3.jpg[/img]công ty cổ phần chứng khoán thành phố hồ chí minh (hsc), công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (ssi) và công ty cổ phần chứng khoán bản việt (vcsc) với thị phần tương ứng là 12.84%, 10.55% và 7.64% tiếp tục dẫn đầu quý iv (năm 2013) thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

công ty cổ phần chứng khoán fpt (fpts) từ vị trí thứ 10 ở quý iii đã vượt lên vị trí thứ 8, với 4.42% thị phần.


ở thị trường trái phiếu, quý iv (2013) có 4 ctck tham gia giao dịch môi giới.haicông ty tnhh chứng khoán nh ngoại thương việt nam(vcbs) và công ty cổ phần chứng khoán bảo việt (bvsc) dẫn đầu với thị phần vượt trội: 45.63% và 40.21%.về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2013 trên hose, 10 ctck dẫn đầu quý iv (2013) cũng nằm trong top 10 ctck dẫn đầu thị phần cả năm. tám vị trí đầu không thay đổi. vị trí thứ 9 và 10 được hoán đổi giữa công ty cổ phần chứng khoán nh đt&pt việt nam (bsc) và công ty tnhh chứng khoán nh ngoại thương việt nam (vcbs).
[img]data/attachments/32/32322-2c326209ae463186c0569ef96e86b542.jpg[/img]

top 4 thị phần môi giới trái phiếu trên hose cả năm 2013 cũng do 4 ctck dẫn đầu quý iv (2013): công ty cổ phần chứng khoán bảo việt (bvsc), công ty tnhh chứng khoán nh ngoại thương việt nam (vcbs), công ty cổ phần chứng khoán mb (mbs) và công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (ssi). nhưng thứ tự thay đổi: bvsc xếp trên vcbs nhờ thị phần cả năm chiếm 46.25% vượt trội so với 29.90%. mbs vượt qua ssi, 16.99% so với 2.93%.

trong top 10 còn có bsc và acbs xếp thứ 9 và 10 với thị phần quá bé: 0.0002% và 0.0001%

theo hose.
.