[img]data/attachments/14/14702-f92c54b09f4119249af0b54308c82d93.jpg[/img]

điện thoại:
(84-4) 3 942 9775
fax:
(84-4) 3 942 9776
email:
[email protected]
website:
<a href="http://www.msgs.com.vn" target="_blank">http://www.msgs.com.vn</a>
địa chỉ:
số 8 thiền quang, phường nguyễn du, quận hai bà trưng, hà nội
hội đồng quản trị, ban giám đốc
ông ronald whatt soon ong
chủ tịch hội đồng quản trị.
bà tô minh hương
thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
ông james hedley bidlake
thành viên hội đồng quản trị
bà nguyễn thị nhung
thành viên hội đồng quản trị