[img]http://img3.***********/images/tintuc/2015/10/05/15091.png[/img]​
ngày 5/10, ông nguyễn quốc hùng, chủ tịch hội đồng thành viên công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng việt nam (vamc) cho biết những kết quả cơ bản sau hai năm hoạt động.

cụ thể, tính từ 1/1/2015 đến 15/9/2015, vamc đã phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng được 11.108 khoản nợ, tương ứng với 75.553 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, giá mua là 69.070 tỷ đồng của 37 tổ chức tín dụng.

luỹ kế từ 2013 đến 15/9/2015, công ty này đã phát hành trái phiếu đặc biệt mua nợ xấu đạt 204.228 tỷ đồng tổng giá trị dư nợ gốc nội bảng, 177.722 tỷ đồng giá mua nợ.

cũng theo thông tin từ ông hùng, đến nay vamc đã thực hiện thu hồi nợ, bán nợ, bán tài sản đảm bảo đạt 13.320 tỷ đồng; đã điều chỉnh lãi suất cho 28 khoản nợ của 9 khách hàng với dư nợ gốc điều chỉnh là 367 tỷ đồng; miễn, giảm lãi/phí cho 17 khách hàng với số tiền miễn giảm là 66 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 11 khách hàng với dư nợ cơ cấu là 446 tỷ đồng.

cùng với việc cơ cấu lại nợ, vamc đã trao đổi với các tổ chức tín dụng tiếp tục cấp hạn mức 950 tỷ đồng cho 2 khách hàng để hoàn thiện 2 dự án, đến nay đã giải ngân được 425 tỷ đồng.

theo : news. nguồn : vneconomy