[img]http://img3.***********/images/tintuc/2015/10/05/15086.png[/img]​
với việc thông qua kế hoạch trả cổ tức 9% bằng tiền mặt và số cổ phiếu lưu hành là gần 274 triệu, ước tính nt2 sẽ phải bỏ ra khoảng 246,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức. nguồn tạm ứng cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. ngày chốt quyền nhận cổ tức là 16/10/2015, cổ tức dự kiến sẽ được chi trả bắt đầu từ 6/11/2015.
nt2 cũng sẽ triệu tập đhđcđ bất thường vào ngày 31/10/2015 tới để thông qua để xuất thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
tại buổi họp này, nt2 sẽ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015. công ty cũng đề xuất phê duyệt việc thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ và quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ đồng thời dự kiến bầu thay thế thành viên hđqt.
mới đây, nt2 cũng vừa cập nhật một số thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 tháng đầu năm nay. cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 của nt2 là 5.400 tỷ đồng, đạt trên 90% so với kế hoạch năm 2015. lợi nhuận sau thuế 9 tháng là trên 670 tỷ đồng sau khi trừ lỗ chênh lệch tỷ giá, vượt 6% so với kế hoạch.
nt2 cũng cho biết, từ nay trở đi, giá khí đầu vào của nhà máy điện nhơn trạch 2 được tính theo cơ chế giá khí thị trường. hiện giá dầu thô đang ở mức thấp và dự báo tiếp tục giảm thấp trong thời gian tới, do đó, giá khí đốt đầu vào của nhà máy điện nhơn trạch 2 sẽ giảm đáng kể so với giá khí trước đây.
hoàng linh
theo : news. nguồn : bizlive