[img]http://img3.***********/images/tintuc/2015/10/05/15071.png[/img]​
bộ kế hoạch đầu tư (khđt) vừa có báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện nghị quyết số 19/2015 của chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
dù có chuyển biến ở một số nơi nhưng đáng buồn, bộ khđt chỉ rõ: dù nghị quyết được ban hành từ lâu nhưng vẫn còn một số tỉnh, thành vẫn… đang xây dựng kế hoạch hành động.
“điều đặc biệt quan ngại là một số bộ vẫn tiếp tục soạn thảo, ban hành thông tư quy định về điều kiện kinh doanh. đó là việc làm trái thẩm quyền (…), làm suy giảm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp”.
về quản lý chuyên ngành và cải cách thủ tục hành chính với hoạt động xuất nhập khẩu, bộ khđt khẳng định doanh nghiệp đánh giá tỉ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành không hề giảm so với năm 2014. nghị quyết chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải ban hành danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu… nhưng vẫn còn có bộ chưa ban hành.
bộ khđt khẳng định trên thực tế còn tình trạng kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu quá rộng, quá mức cần thiết kiểu “thà nhầm còn hơn sót“. thậm chí, có mặt hàng xuất khẩu chịu sự kiểm tra của nhiều cơ quan.
với thực trạng trên, bộ khđt kiến nghị thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, giải quyết được triệt để các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
đặc biệt, đề nghị thủ tướng cần yêu cầu các bộ, cơ quan, ubnd các tỉnh, thành phải chấm dứt ngay việc ban hành trái thẩm quyền các quy định áp đặt điều kiện kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.
theo báo tuổi trẻ
theo : news. nguồn : bizlive