[img]http://img4.***********/images/tintuc/2015/10/05/15068.png[/img]​
cụ thể, ctcp thức ăn chăn nuôi việt thắng sẽ chi 200 tỷ đồng (100% vốn điều lệ) để thành lập công ty tnhh thức ăn chăn nuôi việt thắng long an. công ty này sẽ kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn và buôn bán động vật sống, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.
ông võ minh đại vũ được bổ nhiệm làm giám đốc công ty tnhh thức ăn chăn nuôi việt thắng long an và thay mặt vtf quản lý phần vốn góp.
vtf cũng sẽ chi 50 tỷ đồng (100% vốn điều lệ) để góp vốn thành lập công ty tnhh giống - chăn nuôi việt thắng an giang. công ty được thành lập sẽ kinh doanh trong lĩnh vực giống với công ty tnhh thức ăn chăn nuôi việt thắng long an, nhưng không sản xuất và gia công thức ăn chăn nuôi.
ông võ thanh hùng được bổ nhiệm làm giám đốc công ty tnhh giống - chăn nuôi việt thắng an giang và thay mặt vtf quản lý phần vốn góp.
trước đó, vtf đã công bố nghị quyết hđqt về việc triển khai hủy bỏ niêm yết tự nguyện trên hose. theo dự kiến trong tháng 10 sắp tới, hơn 41,8 triệu cổ phiếu vtf sẽ bị hủy niêm yết.
lê hải
theo : news. nguồn : bizlive