[img]http://img3.***********/images/tintuc/2015/10/05/14980.png[/img]​
<div style="text-align: justify">đó là nội dung chính của thông tư số 15/2015 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối vừa được ngân hàng nhà nước ban hành.​</div><div style="text-align: justify">theo thông tư này, các tổ chức tín dụng được phép thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác và được quyền mua bán ngoại tệ với nhau mà không phải chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.​</div><div style="text-align: justify">tổ chức tín dụng được phép khi thực hiện các giao dịch ngoại tệ với khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo giao dịch ngoại tệ được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.​</div><div style="text-align: justify">điểm đặc biệt quan trọng của thông tư là các ngân hàng chỉ bán ngoại tệ giao ngay cho dn có nhu cầu thanh toán ngay trong vòng hai ngày, từ ngày thứ ba trở lên ngân hàng chỉ được bán ngoại tệ kỳ hạn.​</div><div style="text-align: justify">với quy định này, dn chưa có nhu cầu thanh toán ngay sẽ không được mua ngoại tệ giao ngay để “găm giữ” và “phòng thủ” như thời gian qua. còn khi mua bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi giữa vnd với ngoại tệ tối thiểu từ ba ngày làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch.​</div><div style="text-align: justify">đối với khách hàng cá nhân, thông tư này cũng quy định phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời gian thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi khách hàng thực hiện các giao dịch ngoại tệ.​</div>
theo phapluattp.vn
theo : news. nguồn : bizlive