Tại buổi họp kiểm điểm tình hình thực hiện công việc PCCC phó chủ tịch thường trực UBND tp Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu đã chỉ đạo tăng cường những biện pháp PCCC trên địa bàn Hà Nội trong thời gian sắp tới.Theo đó, hiện vẫn còn 29 dự án nhà ở chung cư trên khu vực Hà Nội hiện vẫn chưa giải quyết đảm bảo quy định về an toàn PCCC. Trong số 29 dự án vi phạm hiện có 14 dự án có khả năng khắc phục phải đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 30/4. Còn đối với 15 công trình chưa có biện pháp giải quyết, thành phố giao công an PCCC phải hoàn tất hồ sơ báo cáo Bộ xây dựng và Bộ công an thẩm duyệt trước ngày 30/4 để tìm hướng khắc phục mới, đảm bảo trước ngày 30/6 100% những Công trình, tòa nhà chung cư trên địa bàn đạt tiêu chuẩn PCCC.
Sau ngày 30/4 công an PCCC phải chuyển toàn bộ giấy tờ liên quan của những toàn chung cư vi phạm quy định về PCCC tới cơ quan điều tra - công an thành phố để làm rõ, điều tra, xử lý hình sự đúng theo pháp luật.
ngoài 29 dự án chung cư Hà Nội chưa đạt quy định, UBND tp bắt buộc cơ quan các cấp tổng kiểm tra 100% các Công trình chung cư hiện có trên khu vực Hà Nội, làm rõ, điều tra , xử lý những công trình không đạt tiêu chuẩn.