Quyền lợi Bảo hiểm ô tô bắt buộc
Bảo hiểm ô tô bắt buộc hay Bảo hiểm bổn phận dân sự bắt buộc với xe cơ giới đối với bên thứ ba là loại hình mà tất cả các cá nhân, tổ chức (bao gồm cá nhân, cơ quan nước ngoài) chiếm hữu xe hơi tại Việt Nam đều phải tham gia theo lý lẽ của Nhà nước. Việc tham gia nhằm chắc chắn rằng quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.

>>>xen thêm: mức giá bảo hiểm ô tô

Hiểu một cách dễ dàng, trong trường hợp có tai nạn xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm nhận được từ cộng đồng để bồi thường cho số ít người bị tai nạn. Điều này một phần giúp trợ giúp tài chính cho người gây ra tai nạn để bồi thường cho người bị thiệt hại.

1. Đối tượng bảo hiểm
( Là các đối tượng được xác định Bởi vì Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016.)
Bổn phận dân sự của chủ xe đối với người thứ ba của chủ xe cơ giới kể cả người nước ngoài sử dụng xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam.


2. Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm ô tô bắt buộc
Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba Do xe cơ giới gây ra.
Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách Bởi xe cơ giới gây ra.
3. Ba lý Bởi vì bạn nên nhập cuộc Bảo hiểm nghĩa vụ dân sự bắt buộc ô tô
Thứ nhất, tham gia Bảo hiểm ô tô bắt buộc là tuân lệnh quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Giấy chứng nhận bảo hiểm bổn phận dân sự là một trong các loại giấy tờ bắt buộc người lái xe phải mang theo khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (Điểm b, Khoản 4, Điều 21 nguyên tắc như sau: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe gần giống xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bổn phận dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.)

Thứ hai, nhập cuộc Bảo hiểm ô tô buộc là bạn đang mua sự bảo đảm cho chính bản thân và hành trình của mình trước những không may rủi ro chạm chán phải.
Khi tham gia giao thông bạn luôn cầu mong 2 chữ “bình an” trong suốt hành trình, tuy nhiên những sự cố không mong muốn luôn rình rập và xảy ra bất kỳ lúc nào, những sự việc đáng tiếc đó gây thiệt hại cho của cải vật chất cũng như người ngồi trên xe. Nhập cuộc bảo hiểm tại Pjico để chắc chắn rằng tài sản của bạn ngay hôm nay.

Thứ ba, nhập cuộc bảo hiểm ô tô bắt buộc là bạn đang góp phần nhân rộng giá trị nhân văn tốt đẹp của bảo hiểm. (shopbaohiem)Cách thức của bảo hiểm đó là “Lấy cộng đồng bù cho số ít kém may mắn”, trong trường hợp rủi ro tai nạn xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm nhận được từ tập thể để bồi thường cho số ít người bị tai nạn. Điều đó giúp cho một số người Bởi vì một lý Do nào đó gây tai nạn không phải bỏ trốn, có trách nhiệm với tai nạn đã xảy ra theo mức trách nhiệm của bảo hiểm đã nhập cuộc, và không bị truy cứu hình sự Bởi vì mất khả năng bồi thường cho chủ thể khác. Trong trường hợp này bạn sẽ hài lòng Vì tai nạn không xảy ra với mình Trong khi chính bạn đã góp phần trợ giúp người không may mắn gặp gỡ rủi ro.