[img]http://img1.***********/images/tintuc/2015/10/07/15376.png[/img]​
cụ thể, hqc cho biết trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015, công ty có phát sinh giao dịch với các công ty liên kết như ctcp việt kiến trúc, địa ốc hoàng quân bình thuận, hoàng quân mê kông, công ty bảo linh.
ngoài ra trong 6 tháng đầu năm 2015, nghiệp vụ phát sinh thành viên hđqt cho công ty mượn 133,4 tỷ đồng. do đó, đến thời điểm 30/6/2015, số dư thành viên hđqt cho công ty mượn là 305,1 tỷ đồng.
tuy nhiên trong bản giải trình hiện tại, hqc vẫn không có thuyết minh rõ ràng về khoản vay mượn nội bộ này.
hqc cho biết đối với các công ty còn lại, nghiệp vụ liên quan chủ yếu là vay mượn tiền giữa các bên và đến thời điểm công bố thông tin này, các khoản công nợ hầu hết đã được tất toán.
thông tin công bố trên hose cũng cho biết, một cá nhân là ông cao văn hải, một nhà đầu tư cá nhân, đã nâng lượng sở hữu cổ phiếu hqc lên thêm hơn 20,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,2% vốn điều lệ của hqc và trở thành cổ đông lớn của địa ốc hoàng quân.
đây chính là số cổ phiếu ông hải nhận được trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi của hqc vừa qua.
bảo vy
theo : news. nguồn : bizlive